Disclaimer

Plantenkennis besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op deze website. Aan de informatie op deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend. Plantenkennis is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of de daarop geplaatste informatie.

Plantenkennis behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie (waaronder tekst en afbeeldingen). Openbaarmaking of bewerking van deze informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Plantenkennis. Hiervoor kunt u contact opnemen via onze contactpagina.